Betongdagen 2018

Tema: Den rätta betongen
16 oktober 2018 i Stockholm

Med årets tema vill vi sätta fokus på hur vi väljer rätt betong. Rätt betong handlar inte om att vara bäst, sämst, billigast eller dyrast. Den ska istället anpassas så att den blir optimal för dess användning, på både kort och lång sikt. På kort sikt måste vi ta hänsyn till produktionsmetoder, såsom exempelvis uttorkningstider. Vi belyser de parametrar som påverkar uttorkningstiden och hur vi tillsammans kan lösa de problem som kan uppstå. På lång sikt handlar rätt betong om att ta hänsyn till vår miljö och bygga hållbart. Vi ger exempel på hur vi kan producera betong med lägre klimatpåverkan och hur cement- och betongsektorn arbetar med hållbarhetsfrågorna. Regelverken diskuteras ur såväl ett svenskt som skandinaviskt perspektiv. Vi avslutar dagen med att berätta om några nya intressanta projekt och ger exempel på innovationer inom betongområdet.

Materialegenskaper som påverkar betongens uttorkning – viktig kunskap så att det blir rätt!

Peter JohanssonOm det ska Peter Johansson, avdelningsföreståndare vid avdelning Byggnadsmaterial på LTH, prata om.

Något intressant i detta är: Förståelse för hur betongens sammansättning och härdningsförhållanden kan inverka på materialegenskaper och uttorkning.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Att övervakning av det tidiga härdningsförloppet kan vara avgörande för att under senare skede kunna bedöma förmågan till självuttorkning. Fortsätt läsa ”Materialegenskaper som påverkar betongens uttorkning – viktig kunskap så att det blir rätt!”

Hur får vi betong med lägre klimatpåverkan?

Anders LindvallDet ska Anders Lindvall, projektledare på Thomas Concrete Group C-lab, berätta om på Betongdagen.

Jag ska tala om: Jag kommer att ta upp vilka möjligheter som finns och även ge några exempel på projekt där klimatpåverkan har kunnat minskas.

Något intressant i detta är: Vilka möjligheter vi redan har – vi kan idag minska klimatpåverkan från betong en hel del. Fortsätt läsa ”Hur får vi betong med lägre klimatpåverkan?”

Smart materialdesign och smarta byggsystem är framtiden!

Annika GramDet säger Annika Gram som är gruppchef för utredningsavdelningen på RISE CBI Betonginstitutet.

Jag ska tala om: Innovationer inom material- och byggsystemområdet. Smart materialdesign och smarta byggsystem är framtiden! Kan man få lättare konstruktioner som är enklare att montera är mycket vunnet inom transport och tid. Bra lösningar ska generera vinst även för miljön. Man kan exempelvis minska uttorkningstiden för en betongplatta utan att öka mängden cement och i stället använda sig av nya och innovativa metoder. Ett spännande projekt att tala om är också ombyggnationen av Medborgarhuset i Stockholm. Här byggs Forsgrenska Badet om med höga krav på sprickfrihet och vattentäthet! Fortsätt läsa ”Smart materialdesign och smarta byggsystem är framtiden!”

Det är dags för branschen att vakna till!

Anders RönnebladDet säger Anders Rönneblad, som sedan 11 år arbetar på Cementas utvecklingsavdelning.

– För oss och för mig är målet att vi ska kunna bygga hållbart, alltså både med bra prestanda och klimatanpassat, med cement och betong. Det kan vi redan idag till viss del. Men det finns mycket kvar att göra, säger Anders. Ett hinder i detta är de långa ledtiderna, som är praxis i vår bransch sedan länge. Att få nya mer miljöanpassade byggmaterial godkända av alla regelverk och byggproduktstandarder är en lång resa. Innan vi är i mål med en ny produkt har ibland behoven förändrats. Så har det sett ut under lång tid men det kommer inte att fungera framåt eftersom det idag efterfrågas nya lösningar i allt snabbare takt. Fortsätt läsa ”Det är dags för branschen att vakna till!”

En särskilt intressant aspekt är kopplingen mellan hållbarhet och beständighet!

Markus PetersonDet menar Markus Peterson som är standardiseringsexpert på Svensk Betong. Han är ordförande i SIS/TK 190 Betong och TK 191 Förtillverkade betongprodukter, aktiv i flera europeiska standardiseringskommittéer främst på betongområdet men även i kommittéer t. ex för hållbart byggande och farliga ämnen från byggprodukter. Han projektleder Svensk Betongs Tekniska utskott och är involverad även i motsvarande europeiska branschorganisationernas arbete. Fortsätt läsa ”En särskilt intressant aspekt är kopplingen mellan hållbarhet och beständighet!”

Metodik från fib och ISO i de norske betongstandarderna!

Steinar HellandNamn och funktion på företaget: Steinar Helland. Direktør og eneste ansatt i S Helland Konsult.

Jag ska tala om: Norske erfaringer med levetidsprosjektering av betong­konstruk­sjoner.

Något intressant i detta är: Hvordan vi har implementert metodikken fra fib og ISO i de norske betongstandardene siden 2003. Fortsätt läsa ”Metodik från fib och ISO i de norske betongstandarderna!”

Det är mycket roligt att vara en del av Stockholmsregionens utveckling!

Mårten FrumerieDet säger Mårten Frumerie som är förvaltningschef på Stockholms läns landsting (Förvaltning för utbyggd tunnelbana).

Det jag ska tala om på Betongdagen den 16 oktober: Dagsläget i tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Något intressant i detta är: Planer och tillstånd börjar nu komma på plats och de första större upphandlingarna är på räkning och i slutet på året kommer vi börja bygga. Fortsätt läsa ”Det är mycket roligt att vara en del av Stockholmsregionens utveckling!”

Karlatornet – allt är extremt och mycket sker för första gången i Sverige!

David SalekärrDet säger David Salekärr som är Bitr. Produktionschef Stomme vid Karlatornet i Göteborg.

Jag ska tala om: Tekniska utmaningar med Karlatornet.

Något intressant i detta är: Projektet är så stort att nästan ingenting är för obetydligt för att sätta sig in i. Allt är extremt och mycket sker för första gången i Sverige. Fortsätt läsa ”Karlatornet – allt är extremt och mycket sker för första gången i Sverige!”

Här kan vi inte på något sätt tänka traditionellt!

Patrik ErikssonNu ska vi få höra lite mer om föredragshållarna som kommer till Betongdagen den 16 oktober. Vi börjar med Patrik Eriksson som är Produktionschef Stomme vid bygget av Karlatornet i Göteborg – med sina 245 meter och 73 våningar Nordens högsta skyskrapa!

Jag ska tala om: Utmaningarna med att producera 1st 1000m² platsgjutet bjälklag inkl. pelare och kärna i veckan. Fortsätt läsa ”Här kan vi inte på något sätt tänka traditionellt!”

Program

 09:00 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas
Michael Åhström, ordförande
 09:05 Materialegenskaper som påverkar betongens uttorkning – viktig kunskap så att det blir rätt
Peter Johansson, Lunds Tekniska Högskola Fortsätt läsa ”Program”

Priser

För medlemmar (enskilda och korporativa): 2 800 kr
För icke medlemmar: 3 300 kr
Tillägg för middag inkl. underhållning: 1 300 kr

Samtliga priser exklusive moms.