Priser

För medlemmar (enskilda och korporativa): 2 800 kr
För icke medlemmar: 3 300 kr
Tillägg för middag inkl. underhållning: 1 300 kr

Samtliga priser exklusive moms.