BETONG­DAGEN 2017
17 oktober i Stockholm

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

Ett arrangemang av Betongföreningen och Rebet i samarbete

Startsidan   Program   Anmälan

FÖLJ BETONGDAGEN PÅ      

Presentationer av dagens föredragshållare


Björn Täljsten, professor vid LTU, ska prata om förstärkningsmetoder.

Han är en pionjär inom förstärkningsområdet och då speciellt gällande förstärkning av betongkonstruktioner med kolfiberkomposit. Han har mer än 25 års erfarenhet inom området där de första praktiska förstärkningarna i Sverige utfördes i mitten av 90-talet. Björn Täljsten har också lång erfarenhet från entreprenadbranschen. Parallellt med sin professur bedriver han även egen konsultverksamhet.

I övrigt gillar jag: Jag tycker om att sporta, springer ganska mycket för min ålder. Tycker också om att vara på sjön och största fritidsintresset är att läsa.
 


Slitsmurar ökar möjlig­heterna att bygga mer klimat­smart

Det säger Tara Wood, ledande specialist inom geoteknik och geokonstruktioner på NCC Teknik. Hon ska tala om slitsmurar som effektiva sponter - hur fungerar tekniken och var passar den?

Något intressant i detta är: Både temporära och permanenta slitsmurar har redan visat sig vara kostnadseffektiva lösningar med mindre omgivningspåverkan inom Sverige. Mest intressant är vart vi är på väg med urbaniseringen och vilka möjligheter slitsmurar ger för att bygga mer klimatsmart i framtiden.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: En överblick över slitsmurstekniken, hur den redan har använts inom Sverige och internationellt samt vad som är viktigt för att få ett lyckat projekt.

I övrigt gillar jag: På jobbet gillar jag att tänka fritt och lösa knepiga problem. Lyssnar hellre till fakta än påståenden men vill framför allt ha roligt på jobbet. Hemma går den mesta av tiden åt mina vilda och tama djur (barn och hästar).


Standarder och andra verktyg gör att vi kan få bättre repara­tioner

Det säger Mårten Janz, som är teknisk chef på ÅF Hydro Power.

Jag ska tala om: Verktyg för projektörer.

Något intressant i detta är: Standarder och andra verktyg gör att vi kan få bättre repara­tioner. Arbetar vi alla, leverantörer, projektörer och entreprenörer på ett enhetligt sätt kan branschen lyfta sig. Idag tror jag att leverantörerna har kommit längst.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Att se dessa verktyg som ett naturligt hjälpmedel i sitt dagliga jobb.

I övrigt gillar jag: Jag gillar att driva utvecklingsprocesser, internt och externt, så att man inte blir stillasittande.


Avancerad grundförstärkning i Göteborg

Jörgen Gustafsson arbetar som platschef på BESAB. Han ska tala om deras grundförstärkningsprojekt på kvarteret Högvakten (med tillhörande Börsenhuset) i Göteborg. Det är ett stort och mycket komplicerat projekt med arkeologer och antikvariska personer inblandade, som har ständig kontakt med Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen. Det finns många kulturvärden i husen och det krävs tillstånd för många åtgärder. Det går åt ca 1000 kubikmeter konstruktionsbetong och ca 500 ton expanderbetong till denna grundförstärkning.

I övrigt gillar jag: Min fritidsaktivitet är fiske.


Vad är hett i Tidskriften Betong just nu?

Det ska chefredaktör Roger Andersson avslöja för oss på Betongdagen.

Jag ska tala om: De tio hetaste sakerna vi skrivit om i tidningen det senaste året.

Något intressant i detta är: Att det blir rappt, oväntat, lite bekant men framförallt aktuellt.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: En känsla av att Betongdagen tagit ett nytt grepp.

I övrigt gillar jag: Division 7-fotboll, betong och alla trevliga människor i branschen. Speciellt de som kommer på Betongdagen varje år.


Så får vi ett bättre infra­struktur­byggande under jord

Maria Ask är professor i tillämpad geologi vid LTU. Hon ska berätta om samverkansprojektet TRUST som hon är ledare för. Det är ett projekt för att förbättra byggande av infrastruktur i urban miljö under jord.

Något intressant i detta är: En ny typ av samarbetsprojekt där målet har varit att förbättra metoder för förundersökning och byggfas samt att utveckla system för att ta hand om och visualisera insamlad data under infrastrukturens hela livstid.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Kännedom om de olika aktörerna i TRUST-projektet.


Så repareras gamla Årstabron i Stockholm

Vi välkomnar Jonas Berglund, konstruktör stålbroar på Ramböll. Han ska prata om projekt gamla Årstabron.

Något intressant i detta är: De tekniska lösningarna och en för projektet lyckad entreprenadform. Den väldigt pressade tidsplanen i ett projekt som har "alla ögon på sig".

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Vid ett bra samarbete mellan alla inblandade parter är det mesta möjligt även vid pressade tidsplaner och svåra utmaningar.

I övrigt gillar jag: Snabba och för alla bra beslut. Ny teknik som gör vardagen enklare för en konsult och familjefar.


Kan man reparera avloppsledningar som är i drift?

Ja, det kan man. Det säger Pär Fjellström, Arbetschef Berg & Betong på BESAB.

Jag ska tala om: Reparation av en avloppsledning i drift i en trång bergtunnel.

Något intressant i detta är: Genom att hitta nya lösningar på ett "litet" problem elimineras stora problem med driftstörningar.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Att "tänka utanför boxen".

I övrigt gillar jag: Min fritid går bland annat till att vara materialare i Täbys damlag (fotboll division 1) och spela/läsa om travsport.


Framflyttning av stora investe­ringar ofta en ekonomisk lös­ning om rådande omständig­heter tillåter det!

Det menar Ali Farhang, idag bro- och anläggningskonstruktör samt betongspecialist på Convia Ingenjörsbyrå. Uppdraget han kommer att prata om utfördes av honom när han var uppdragsledare och brokonstruktör på Ramböll.

Jag ska tala om: Reparation av Fredhällstunneln med katodiskt skydd - en reparationsåtgärd i syfte att förlänga livslängden hos betongkonstruktioner i högtrafikerade Fredhällstunneln i väntan på färdigställande av förbifart Stockholm.

Något intressant i detta är: Genom att sätta in en reparationsåtgärd i form av katodiskt skydd kan man förhindra vidareutveckling av skador på grund av armeringskorrosion och förlänga betongkonstruktionens livslängd tills en mer omfattande reparationsåtgärd kan utföras. Det är viktigt att sätta in det katodiska skyddet innan bärförmågan reduceras på grund av skador. Att flytta fram stora investeringar genom att förlänga konstruktionens livslängd med bibehållen funktion och säkerhet är ofta en ekonomisk lösning om rådande omständigheter tillåter det.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Kunskap om projektering och genomförande av katodiskt skydd och vad som ingår i processen. På många högtrafikerade vägar i urbana miljöer är det mycket svårt att stänga av ett körfält under rusningstrafik på grund av kilometerlånga köer. Att kunna förlänga livslängden hos betongkonstruktioner i broar och tunnlar längs trafikleden är mycket önskvärt. Under tiden kan man planera för en ny trafikled i syfte att minska/avleda trafiken på den befintliga vägen.

I övrigt gillar jag: Att använda ny teknik för reparation och underhåll av betongkonstruktioner samt sprida kunskapen om ämnet.


Kirunaflytten - ett fantastiskt projekt!

Nu ska vi få höra lite mer om föredragshållarna som kommer till Betongdagen den 17 oktober. Vi börjar med Göran Cars som kommer att prata om Kirunaflytten. Göran är professor i Samhällsbyggnad på KTH och Stadsutvecklare i Kiruna kommun.

Jag ska tala om: Kiruna: Världens största stadsflytt – och all den betong som behövs för att skapa något nytt och bra.

Vad kan man ta med sig efter presentationen? Idéer om hur man kan se på betong. Betong är inte bara är ett byggmaterial – utan också något som kan skapa vackra och attraktiva stadsmiljöer om det används på ett fantasifullt sätt.

I övrigt gillar jag: Att pyssla med mina 100.000 vykort.


Betongvägar – Long & Winding Road to Today's Highly Reliable Concrete Pavements

Vi har den stora äran att välkomna 2017 års mottagare av Swedish Concrete Award, professor emeritus Michael I. Darter från USA.

Michael I. Darter är verksam vid Applied Research Associates, ARA. I samband med prisutdelningen kommer han att hålla ett föredrag med titeln "Long & Winding Road" to Today's Highly Reliable Concrete Pavements.

Han har undervisat och forskat inom utvärdering, dimensionering, statistik och materialval för vägar och flygplatser. Han har blivit inbjuden som föreläsare till över 30 olika länder som internationellt känd expert inom vägteknik. Han har på ett signifikant sätt bidragit till ny kunskap inom dimensionering av betongvägar, deras utvärdering och analys, LCC samt reparation och underhåll.


Vilka utmaningar innebär höghus­byggande?

Vi får besök från London på Betongdagen. Christer Isgren, direktör på Otb Concrete Limited, är specialist inom betongbyggande och inbjuden för att prata om utmaningar vid höghusbyggande.

Jag ska tala om: Utmaningen av högt betongbyggande och som exempel kommer jag prata om The Shard i London.

Något intressant i detta är: Vikten av förplanering vid byggande av hus över 100 m/25 våningar.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Projektets framgång var bestämt redan före byggstart.

I övrigt gillar jag: Hur olika kulturer tycker och tänker i skilda banor.


Nu byggs en av världens längsta motorvägs­tunnlar!

Det handlar om Förbifart Stockholm, som Jesper Niland på Trafikverket kommer berätta mer om på Betongdagen. Han är teknisk chef för projektet.

Jag ska tala om: Betongkonstruktioner i Förbifart Stockholm – krav, utmaningar och lösningar.

Något intressant i detta är: Att vi just nu bygger en av världens längsta motorvägstunnlar.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: En inblick i omfattning, framdrift och utmaningar i projektet.


Nu finns teknik och möjligheter att minska klimat­belast­ningen med upp till ca 50 %!

Det säger Stefan Uppenberg, som är hållbarhetskonsult på WSP. Han ska tala om klimatoptimerat byggande av betongbroar.

Något intressant i detta är: Att det redan nu finns teknik och möjligheter att minska klimatbelastningen med upp till ca 50%, men varför görs det inte?

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Praktiska råd och vägledning.

I övrigt gillar jag: Att få jobba tillsammans med så många engagerade människor, både kollegor och i branschen i övrigt. Och så är jag barnsligt förtjust i det nyupptäckta nöjet att segla med egen båt i Höga Kustens skärgård.


Med planering och framför­hållning kan många problem förebyggas!

Det säger Victor Jansson, anbudsingenjör på W-Tech Entreprenad. Han ska tala om sina erfarenheter gällande brobytet på Söderströmsbroarna och kolfiberförstärkning på Essingeleden.

Något intressant i detta är: Logistiken samt samordningen mellan olika aktörer.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Med planering och framförhållning kan många problem förebyggas.

I övrigt gillar jag: Flygning (små flygplan), mat och öl samt musik.


Så bygger Riksbyggen hållbara betonghus

Karolina Brick är miljöchef på Riksbyggen. Hon kommer att berätta om hur Riksbyggen bygger hållbara betonghus i Göteborg.

Något intressant i detta är: Det går att påverka och minska klimatpåverkan genom att nyttja ny kunskap vid kravställande i upphandling.

Vad man kan ta med sig efter presentationen: Oavsett vilket material vi väljer att bygga i, så går det att minska miljöpåverkan bara vi har kunskapen om vilka de mest påverkande parametrarna är och hur vi ska ställa krav utifrån det på bästa sätt för att nå önskad effekt.

I övrigt gillar jag: Att det händer mycket spännande på forskningsfronten som vi kan nyttja i vår verksamhet för att kunna ta steg på vägen mot ett hållbart samhälle.


Hur ser Trafik­verkets underhålls­plan ut på kort och lång sikt?

Det ska Lars Spångberg, biträdande Underhållsdirektör på Trafikverket, berätta om.

Jag ska tala om: Statens satsningar på underhåll av infrastrukturen och övergripande affärsmöjligheter.

Något intressant i detta är: Tydliga inriktningar från politiken och Trafikverket oberoende av politisk åskådning.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Framtidsutsikter kring underhåll av infrastrukturen och vad som ligger framför oss de närmsta 3 åren.

I övrigt gillar jag: När leverantörer ser möjligheter för beställarorganisationer och svenska folket att skapa ökad nytta för givna ramar och naturligtvis kunna tjäna pengar i sin egen organisation. Sen gillar jag skog, allt från att det är en av Sveriges mest bortglömda inkomstkällor till doften av törve´. Ska bli intressant att få koll på hur många som begriper denna värmländska :)


Hur ska bransch­aktörerna möta digitalise­ringen?

Jeanette Green är gruppchef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon ska tala om deras projekt "Lösningar och hinder, samt incitament, för en obruten kedja av information om miljöprestanda för produkter genom hela byggprocessen".

Ett intressant inslag i projektet är att branschaktörer tillsammans fått spåna kring vad som kommer bli annorlunda när vi är helt digitala och vad vi själva måste förändra för att nå dit.

Föreläsningen ger en bild vår digitala mognad inom området idag och vad det betyder för spårbarhet och kvalitet för den information vi delar. Samtidigt visas en vision från några branschaktörer vad som är möjligt framåt.

I övrigt gillar jag: Naturen, båda att lufsa runt i den och att arbeta för att vi ska nå ett hållbart och rättvist utnyttjande av den.

(Föredraget heter "Förändrade roller med högre informationsintensitet i urbaniseringens spår").


Kent Sahlman på Trafikverket gillar utmaningar.

Såsom exempelvis järnvägsprojektet Getingmidjan mitt i Stockholm, som han är projektchef för. En utmaning utöver det vanliga.

Något intressant i detta är: Ett ovanligt komplicerat och riskfyllt järnvägsprojekt mitt i centrala Stockholm, som inte får leda till trafikkaos.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Information om de olika byggetapperna och hur vi arbetar med riskeliminering.

I övrigt gillar jag: Äventyr och utmaningar, såsom resor till spännande platser eller varför inte ett utmanande projekt såsom Getingmidjan?


Använd leveran­törerna för att driva produkt- och tjänste­utveckling!

Den uppmaningen kommer från Thomas Eriksson på Celsa Steel Service. Han är teknisk chef och ansvarig för produkt- och tjänsteutveckling. Föredraget heter "Armering för ökad produktivitet".

Jag ska tala om: Leverantörers möjlighet att bidra med produktivitetsutveckling inom byggbranschen.

Något intressant i detta är: Det finns stor outnyttjad potential men ingen entreprenör som utnyttjar oss till max ännu.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Använd leverantörerna för att driva produkt- och tjänsteutveckling. Ställ krav på produkter och tjänster som förbättrar produktivitet och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

I övrigt gillar jag: Att det alltid finns utrymme för förbättringar/utveckling samt kitesurfing och drönare. Jag ser fram emot när det går att kombinera nöjena.

 

 

Form: Marie Brunnberg AB — Kontakt
Besökare online idag totalt