BETONG­DAGEN 2017
17 oktober i Stockholm

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

Ett arrangemang av Betongföreningen och Rebet i samarbete

Startsidan   Presentationer   Anmälan

FÖLJ BETONGDAGEN PÅ  

Program

08:30-09:00Registrering
09:00-09:05Betongdagen öppnar och välkomnar gästerna, Mats Karlsson, Rebet och Johan Söderqvist, Betongföreningen.
09:05-09:35Inspirationsföreläsning om stadsutveckling, Göran Cars, KTH.
09:35-10:05The Shard, elegant och miljösmart byggande i London, Christer Isgren, OtB Concrete Ltd.
10:05-10:15Presentation av sponsorerna.
10:15-10:40Paus med utställarmingel
10:40-11:00TRUST, utveckling av metoder för undermarksbyggande i urban miljö i LCC-perspektiv, Maria Ask, Luleå Tekniska Universitet.
11.00-11.20Tio-i-topp-listan! Högt och lågt från Tidskriften Betong, Roger Andersson, chefredaktör.
11.20-11.40Förstärkningsmetoder, Björn Täljsten, Luleå Tekniska Universitet.
11.40-12.00Prisutdelningar: Swedish Concrete Award 2017 samt Bästa ex-jobb.
12:00-13:30Lunch med utställarmingel

Eftermiddagens parallella program, med möjlighet att hoppa mellan föredragen var 20:e minut.

REBETBETONGFÖRENINGEN
13.30-15.00Utmaningar för ombyggnad av Getingmidjan, Kent Sahlman, Trafikverket. Swedish Concrete Award-pristagaren är en internationellt ledande expert på betongvägar och kommer att tala om trender inom projektering, uppföljning och långtidsegen-skaper. Professor Mike Darter, ARA, USA.
Reparation av Fredhällstunneln med katodiskt skydd, Ali Farhang, AF Betongkonsult. Så bygger Riksbyggen hållbara betonghus i Göteborg, Karolina Brick, Riksbyggen.
Reparation av gamla Årstabron, Jonas Berglund, Ramböll.Slitsmurar som effektiva sponter - hur fungerar tekniken och var passar den? Tara Wood, NCC.
Trafikverkets underhållsplan, Lars Spångberg, Trafikverket.Betongkonstruktioner i Förbifart Stockholm - krav, utmaningar och lösningar, Jesper Niland, Trafikverket.
15.00-15.30Paus med utställarmingel
15.30-17.00Strömbron, Hässelbybroarna samt förstärkning i urban miljö, Viktor Jansson, W-TECH Lidingö.Armering för ökad produktivitet, Thomas Eriksson, Celsa Steel Service.
Reparation i underjorden, reparera avloppsrör utan att stänga av, Pär Fjellström, BESAB.Brodimensionering för minimerad miljöbelastning, Stefan Uppenberg, WSP.
Renoveringen av Börsen, Gustav Adolfs Torg i Göteborg, Jörgen Gustafsson, BESAB.Förändrade roller med högre informations-intensitet (i urbaniseringens spår), Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Verktyg för konstruktörer, Mårten Janz, ÅF.Gjutning och utförande. Hur beställa betong? Henrik Carlsson, Betongindustri.
17:30-Middag med underhållning

 

 

Form: Marie Brunnberg AB — Kontakt
Besökare online idag totalt