BETONG­DAGEN 2017
17 oktober i Stockholm

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

Ett arrangemang av Betongföreningen och Rebet i samarbete

Startsidan   Program   Presentationer   Anmälan

FÖLJ BETONGDAGEN PÅ      

Betongdagens teknikinnehåll lockar

I anmälningslistan finns bland annat sex deltagare från Sjöfartsverket. Vi tog tillfället i akt och intervjuade Dima Holubynskyy som är byggprojektledare på Sjöfartsverket i Norrköping. Exempel på betongkonstruktioner som verket arbetar med är fyrar. I Sverige finns över 2000 fyrar och Sjöfartsverket äger drygt hälften av dem.

— Fyrarna står i aggressiva miljöer och behöver ständigt ses över och repareras, säger Dima. De är också utspridda och ofta svåra att nå. På västkusten är armeringskorrosion ett dominerande problem och på östkusten finns även problem med ispåverkan.

Trots utvecklingen av GPS byggs idag fler fyrar än vad som avvecklas, vilket kanske kan te sig konstigt. Sjöfartsverkets projekt omfattar således även ny- och ombyggnad.

— Ett av Sveriges största sjöfartsprojekt i modern tid är Mälarprojektet som pågår just nu i Södertälje. Södertälje kanal breddas och slussen görs också större. Kanalen byggdes för 100 år sedan, och behöver nu anpassas för dagens båttrafik.

Se filmer om projektet på Youtube: Om projektet i stort och Om slussbygget i Södertälje.

Fyrar fr v: Almagrundet (Ålands hav), Fladen (Kattegatt), Rata Storgrund (Norra Kvarken).


 

 

Form: Marie Brunnberg AB — Kontakt
Besökare online idag totalt