Det är dags för branschen att vakna till!

Anders RönnebladDet säger Anders Rönneblad, som sedan 11 år arbetar på Cementas utvecklingsavdelning.

– För oss och för mig är målet att vi ska kunna bygga hållbart, alltså både med bra prestanda och klimatanpassat, med cement och betong. Det kan vi redan idag till viss del. Men det finns mycket kvar att göra, säger Anders. Ett hinder i detta är de långa ledtiderna, som är praxis i vår bransch sedan länge. Att få nya mer miljöanpassade byggmaterial godkända av alla regelverk och byggproduktstandarder är en lång resa. Innan vi är i mål med en ny produkt har ibland behoven förändrats. Så har det sett ut under lång tid men det kommer inte att fungera framåt eftersom det idag efterfrågas nya lösningar i allt snabbare takt.

– Vi har utmaningar – men också lösningar. Vi utvecklar och utvärderar just nu nya produkter för att sänka koldioxidavtrycket för betongkonstruktionen. Det berättar jag mer om i mitt föredrag!