Det är inspirerande att åka över bron och knyta kontakter!

Ulf JönssonDet säger Ulf Jönsson som är Construction Manager på Femern A/S.

Ulf ska tala om betong i Danmark.

Något intressant i detta är:

  • Spelfördelning i betongbranschen
  • Vad gör man betong av i Danmark?
  • Formgivning – estetik
  • Miljöklasskonceptet
  • Hållbarhet

    Att ta med sig: Inspiration att åka över bron och knyta kontakter med kollegor i Danmark! Vi behöver inte uppfinna allt själva. Ulf ser också fram emot när den nya utgåvan av Betonghandboken kommer ut i praktisk användning hos ingenjörer, arkitekter och beslutsfattare i branschen.