En särskilt intressant aspekt är kopplingen mellan hållbarhet och beständighet!

Markus PetersonDet menar Markus Peterson som är standardiseringsexpert på Svensk Betong. Han är ordförande i SIS/TK 190 Betong och TK 191 Förtillverkade betongprodukter, aktiv i flera europeiska standardiseringskommittéer främst på betongområdet men även i kommittéer t. ex för hållbart byggande och farliga ämnen från byggprodukter. Han projektleder Svensk Betongs Tekniska utskott och är involverad även i motsvarande europeiska branschorganisationernas arbete.

Jag ska tala om: Regelverkens betydelse då vi väljer betong i Sverige. Frågan är högst aktuell eftersom ett revideringsarbete nyligen har påbörjats med den svenska standarden SS 137003 ”Användning av SS-EN 206 i Sverige”. Innan det beslutades att påbörja denna senaste revidering anordnade SIS i vintras en öppen workshop där även experter från våra nordiska grannländer och Tyskland deltog. Huvudsyftet med en sådan workshop var att få svar på om det finns nya forskningsresultat och erfarenheter som motiverar ändringar av våra svenska beständighetsregler. Jag kommer även att sammanfatta hur de nya möjligheterna som förra revideringen innebar har utnyttjats. Detta gäller t. ex nya regler för återvunnen betong, nytt koncept för likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer (EPCC) och nya system för produktionsstyrning och kontroll av överensstämmelse (styrdiagram).

Något intressant i detta är: En särskilt intressant aspekt är kopplingen mellan hållbarhet och beständighet. Som bekant pågår intensivt klimatarbete på många områden, inte minst inom svensk betong- och cementindustri som satt upp tydliga mål om när och hur koldioxidutsläpp ska kunna minskas och upphöra. Detta är en ny typ av incitament för ändring av regelverket där det anses möjligt och som inte förekommit om man blickar längre tillbaka i tiden. En annan viktig sak i sammanhanget är att det på europeisk nivå pågår omfattande arbete med att ta fram ett framtida gemensamt beständighetskoncept som inkluderar funktionsbaserade provningsmetoder. Detta kommer jag att beskriva övergripande inklusive potentiella möjligheter och svårigheter.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Förutom att få en bild av hur dagens regelverk styr betongvalet i Sverige kan min presentation förhoppningsvis ge en inblick i vad som kan komma att påverka det svenska regelverket inom ramarna för pågående revidering och på sikt.

I övrigt gillar jag: Att vara ute i naturen med familjen, t. ex åka skidor och vandra i fjällen, paddla och fiska. Jag spelar även trombon i ett storband.