Hur får vi betong med lägre klimatpåverkan?

Anders LindvallDet ska Anders Lindvall, projektledare på Thomas Concrete Group C-lab, berätta om på Betongdagen.

Jag ska tala om: Jag kommer att ta upp vilka möjligheter som finns och även ge några exempel på projekt där klimatpåverkan har kunnat minskas.

Något intressant i detta är: Vilka möjligheter vi redan har – vi kan idag minska klimatpåverkan från betong en hel del.

Vad man kan ta med sig efter presentationen: Lite tips om hur klimatpåverkan från betongbyggande kan minskas med dagens teknik. En inblick i framtiden kommer också att göras.

I övrigt gillar jag: Familjen, betong, min hund och att resa.