Program

 09:00 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas
Michael Åhström, ordförande
 09:05 Materialegenskaper som påverkar betongens uttorkning – viktig kunskap så att det blir rätt
Peter Johansson, Lunds Tekniska Högskola
 09:25 Hur ser golvbranschen på betongens uttorkning?
Roger Hellstrand, Golvbranschen, GBR
 09:45 Hur får vi en betong med lägre klimatpåverkan?
Anders Lindvall, Thomas Concrete Group
 10:05 Presentation av sponsorer
 10:15 Paus med utställarmingel
 10:40 Så växer Stockholm hållbart – exemplet Norra Djurgårdsstaden
Maria Lennartsson, Stockholms stad
 11:00 Långa ledtider skapar tryck på ständig innovation inom hållbarhetsområdet för cement- och betongsektorn
Anders Rönneblad, Cementa/Hållbarhetsrådet
 11:20 Hur väljer vi rätt betong i Skandinavien, med utgångspunkt från våra regelverk?
Sverige: Markus Peterson, Svensk Betong
 11:45 Prisutdelningar: Bästa examensarbete inom betongområdet samt Betongföreningens guldmedalj 2018
 12:00 Lunch med utställarmingel
 13:30 Hur väljer vi rätt betong i Skandinavien, med utgångspunkt från våra regelverk? (forts)
Danmark: Ulf Jönsson, Femern Bælt A/S
Norge: Steinar Helland, S Helland Konsult
 14:20 Eurokod 2: Betongkonstruktioner – kommande viktiga revideringar som påverkar oss
Mikael Hallgren, Tyréns
 14:40 Utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät
Mårten Frumerie, Stockholms läns landsting
 15:05 Paus med utställarmingel
 15:35 Karlatornet i Göteborg – med sina 245 meter och 73 våningar Nordens högsta skyskrapa
David Salekärr och Patrik Eriksson, SERNEKE
 16:05 Innovationer inom material- och byggsystemområdet
Annika Gram, RISE CBI Betonginstitutet
 16:25 Digitala fabrikationsmetoder – subtraktiva och additiva processer
Helena Westerlind och Vasily Sitnikov, KTH Arkitekturskolan
 17:00 Avslutning
 18:00 Gemensam middag med underhållning