Smart materialdesign och smarta byggsystem är framtiden!

Annika GramDet säger Annika Gram som är gruppchef för utredningsavdelningen på RISE CBI Betonginstitutet.

Jag ska tala om: Innovationer inom material- och byggsystemområdet. Smart materialdesign och smarta byggsystem är framtiden! Kan man få lättare konstruktioner som är enklare att montera är mycket vunnet inom transport och tid. Bra lösningar ska generera vinst även för miljön. Man kan exempelvis minska uttorkningstiden för en betongplatta utan att öka mängden cement och i stället använda sig av nya och innovativa metoder. Ett spännande projekt att tala om är också ombyggnationen av Medborgarhuset i Stockholm. Här byggs Forsgrenska Badet om med höga krav på sprickfrihet och vattentäthet!

Något intressant i detta är: Möjligheten till styrning och kontroll av material och konstruktion med hjälp av sensorer (delvis ingjutna) och töjningsgivare. Livslängden kan exempelvis förlängas vid full vibrations- töjningskontroll av broar. Ett annat exempel är ingjutna fuktsensorer som kan fortsätta ge information om vattenläckor. Temperaturgivare kan också säkerställa adekvat isolering i väggen. Möjligheterna är oändliga!

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Visionen av betongen i framtiden. Detta mångsidiga material ger än mer fantastiska möjligheter i kombination med digitalisering, nya kombinationer av smarta materialval och system.

I övrigt gillar jag: Vandra och tälta i bergen med stora familjen är underbart . Är tränare för ett pojklag i Alviks Basketbollklubb. För det mesta läser och pratar jag om betong 😊!