Uppgraderade Eurokod 2 kommer att påverka svenskt betongbyggande många år framöver!

Mikael HallgrenDet menar Mikael Hallgren, specialist och kompetensområdesansvarig Konstruktion på Tyréns AB samt adjungerad professor i Betongbyggnad på KTH.

Jag ska tala om Eurokod 2: Betongkonstruktioner – kommande viktiga revideringar som påverkar oss.

Något intressant i detta är: Det pågår ett gigantiskt europaprojekt just nu där alla de tio eurokoderna uppgraderas till Next Generation. Bara revideringen av Eurokod 2 Betongkonstruktioner engagerar just nu ett hundratal experter på europeisk nivå och ytterligare flera hundra experter nationellt i medlemsländer. Eurokod 2 förväntas vara klar 2022-2023 och kommer då att påverka svenskt betongbyggande många år framöver.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Att det är viktigt att engagera sig nu och sätta sig in i förslagen om man vill vara med och påverka betongbyggandet i Europa och Sverige de närmaste decennierna.

I övrigt gillar jag: Att resa och interagera med många olika människor från olika kulturer, vilket är en stor del av arbetet med Eurokoderna. Annars är det segling och skärgården som upptar mycket av mitt fokus just nu.